اسید سنج PH – 208

تماس بگیرید

PH METER PH/MV/ATC

اسید سنج ORP, mV/PH

  • دارای حافظه و امکان ثبت مقادیر مینیمم و ماکزیمم
  • انتخاب واحدهای دما : C°/F°
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • قابلیت اتصال پراب های PE03,PE06HD,TP07
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 14 PH, -1999 mv ~ +1999 mv
0.01 PH , 1mV
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری: