استروب اسکوپ DT-2349

تماس بگیرید

DIGITAL STROBOSCOPE

استروب اسکوپ

  • دقت بالا – با فلش زنون
  • باطریDC  4×1.2V
  • قابلیت اندازه گیری سرعت چرخ دنده ها،فن ها،سانترفیوژها و…
60 ~ 32000RPM/FPM
60 ~ 1000RPM/0.1RPM
100 ~ 240V AC/ 9V DC
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • تغذیه: