اسید سنج PH – 230SD

تماس بگیرید

PH METER (Real time data logger)

اسید سنج ORP, mV/PH دیجیتال دارای کارت حافظه

  • ثبت اطلاعات به صورت مینیمم و ماکزیمم
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • قابلیت اتصال پراب های PE03,PE06HD,TP07
  • قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD Card 1 ~ 16G)
±1999 mv 0 ~14 PH
0.01 PH
0 ~ 100°C
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • دما (ATC):