کالیبراتور ولتاژ/جریان CC – 421

تماس بگیرید

VOLTAGE/ CURRENT CALIBRATOR

کالیبراتور ولتاژ/جریان

  • دقت انداز ه گیری بالا
  • همراه با کیف حمل
0 – 24 mA
0 – 24 mA
-199,9mV ~ +199,9mV
 

  • جریان تزریقی:
  • جریان قابل اندازه گیری:
  • ولتاژ تزریقی: