تستر زمین ساده KEW 4300

تماس بگیرید

  • دارای دو محدوده 200/2000Ω رنج اتوماتیک
  • صدای بازر (Buzzer) هشدار مقاومت 100Ω و کمتر فعال می شود.
  • چنانچه ولتاژ زمین بالایی اندازه گیری شود چراغ LED  روشن می شود.
  • دارای هشدار مدار روشن، هنگامی که ولتاژ 30V یا بیشتر در مدار وجود داشته باشد.(دستگاه 4300 در حالت اندازه گیری مقاومت به صورت خودکار می تواند همزمان ولتاژ را نیز اندازه گیری کند.)
  • دارای چراغ برای روشن کردن محل اندازه گیری (که به صورت خودکار و با توجه به توجه به نور محیط روشن/خاموش می گردد.)
  • جریان تست پایین (حداکثر 2mA) که دستگاه RCD را تحریک نمی کند.

 

KEW 4300
KEW 4300