تستر کلمپ زمین MODEL4200/KEW 4202

تماس بگیرید

توجه در این حالت مقاومت یک زمین منفرد به تنهایی قابل اندازه گیری نیست. (فقط قابل استفاده در سیستم های دارای چند زمین)

  • مقاومت زمین از 0.05 تا 1500 اهم قابل اندازه گیری است. بدون نیاز به میخ های زمین کمکی در سیستم های دارای چند زمین
  • مقدار نشتی True RMS و قرائت جریان فاز از 0.1A تا 30A اطلاعاتی حیاتی در مورد شبکه ی زمین شده است که دستگاه ارائه می کند.
  • دارای قابلیت فیلتر که اثر پذیری بسیار کمی در برابر نویز الکتریکی ایجاد می کند و علامت نویز در مناطق با تداخل بالا روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود.
  • قابلیت حافظه تا 100 عدد داده
  • دارای ارتباط از طریق Bluetooth (فقط در مدل 4202)
  • نرم افزار  رایگان اندروید از سایت کیوریتسو قابل دانلود است.
  • قابلیت مقایسه ،زمانی که مقدار اندازه گیری شده از حد مشخص کمتر یا بیشتر شود توسط بوق زدن
  • مقادیر اندازه گیری شده به همراه زمان و مکان اندازه گیری را میتوان از طریق ایمیل ارسال نمود.
  • اطلاعات ثبت شده را میتوان انتقال داد (تا 100 مقدار اندازه گیری شده)

 

MODEL4200/KEW 4202
MODEL4200/KEW 4202

توضیحات

42024200
Earth resistance Auto range20.00/200.00/1500Ω
±1.5%±0.05Ω(0.00 – 20.99Ω)
±2%±0.5Ω(16.0 – 99.9Ω)
±3%±2Ω(100.0 – 209.9Ω)
±5%±5Ω(160 – 399Ω)
±10%±10Ω(400 – 599Ω)
AC current (50Hz/60Hz) Auto rangeValues are displayed, but accuracy isn’t guaranted(600 – 1580Ω)
100.0/1000mA/10.00/30.0A
±2%±0.7mA(0.0 – 104.9mA)
±2%(80mA – 31.5A)
Operating indicationEarth resistance function :
Constant voltage injection
Current detection (Frequency : Approx.2400Hz)
Dual Integration
AC current function : Successive approximation
Over-range indication“OL”is displayed when input exceeds the upper limit of a measuring range
Response timeApprox. 7 seconds (Earth resistance)
Approx. 2 seconds (AC current)
Sample rateApprox. 1 times per second
Communication InterfaceBluetooth Ver2.1 + EDR Class2__
Current consumptionApprox. 50mA (max.100mA)
Measurement timeApprox.5 hours (when R6 is used)

Approx. 21 hours (when LR6 is used)

Approx.12 hours (when R6 is used)
Approx.24 hours (when LR6 is used)
Auto power-offTurns power off about 10 minutes after the last button operation.
Conductor sizeApprox.Ø32mm
Applicable standardsIEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V Pollution degree2
IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC)
Power sourceDC6V : R6(sizeAA manganese battery) x 4
or LR6 (sizeAA alkaline battery) x 4
Dimensions246(L)×120(W)×54(D)mm
WeightApprox. 780g (including batteries)
Included AccessoriesLR6 x 4, Instruction manual
8304 (Resister for operation check)
9167 (Carrying case[Hard])
R6 x 4, Instruction manual
8304 (Resister for operation check)
9166 (Carrying case[Hard])

Crest factor <=2.5(50Hz/60Hz, peak value shall not exeed 60A)

*4counts or less are corrected to 0.

 

اندازه گیری مقاومت زمین توسط کلمپ زمین [MODEL 4200/KEW 4202]

(چرا می توان مقاومت زمین را با کلمپ زمینی اندازه گرفت؟)

مقاومت های زمین R1 و R2 و … و Rn را میتوان موازی در نظر گرفت و مقاومت معادل آنها را برابر Rs فرض کرد. مقاومت Rs در برابر مقاومت Rx بسیار کوچک است چون از موازی شدن تعداد زیادی مقاومت حاصل شده است. شکل زیر مدار معادل را نشان می دهد.

1
_________________________________

 

ولتاژ V توسط ترانزیسفورماتور CT1 در مقاومت Rx القا می شود و جریان I را در آن ایجاد می کند. جریان I توسط ترانسفورماتور CT2 دریافت می شود. با مشخص بودن V و I  طبق روابط زیر می توان Rx را محاسبه نمود.

3

 

 

Rx را مقاومت زمین تحت  تست تعریف میکنیم و R1 و R2 و … و Rn را مقاومت های زمین های موازی با زمین مورد اندازی گیری..2

 

برند

Kyoritsu