اسید سنج PH – 212

تماس بگیرید

SOIL PH METER

اسید سنج مواد غذایی

  • قابلیت استفاده برای گوشت،پنیر،مواد شیمیایی و غذایی
  • کاربرد: کشاورزی،باغبانی،صنایع غذایی و آزمایشگاه ها
  • بسیار مقاوم
  • پراب مجزا
  • همراه با دو باند بافر 4 و 7 جهت کالیبراسیون
  • کالیبره آسان با بافرهای PH04, PH07
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 14 PH
0.01 PH
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری: