تستر مقاومت عایق با ولتاژ بالا KEW 3126

تماس بگیرید

  • جریان اتصال کوتاه تا 5mA جهت  تسریع در تست ها
  • صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ به همراه نمایش گراف خطی و نور پس زمینه
  • اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون PI)  POLORIZATION INDEX)
  • اندازه گیری نسبت جذب دی الکتریک  (Dielectric Absorpation Ratio (DAR
  • ولتاژ خروجی و ولتاژ دشارژ را نمایش می دهد
  • مطابق با استاندارد های حفاظتی IEC 61010-1 CAT IV 300V /CAT III 600V

 

KEW 3126
KEW 3126

توضیحات

Insulation resistance

Range500V1000V2500V5000V
Accuracy0.0 – 99.9MΩ
100 – 999MΩ
0.0 – 99.9MΩ
100 – 999MΩ
1.00 – 1.99GΩ
0.0 – 99.9MΩ
100 – 999MΩ
1.00 – 9.99GΩ
10.0 – 99.9GΩ
0.0 – 99.9MΩ
100 – 999MΩ
1.00 – 9.99GΩ
10.0 – 99.9GΩ
100 – 1000GΩ
(1TΩ)
±5%rdg±3dgt±5%rdg±3dgt±5%rdg±3dgt±5%rdg±3dgt
±20%rdg
(100GΩ or more)
Short circuit currentMax. 5mA
Rated test Current1mA to 1.2mA
at 0.5MΩ load
1mA to 1.2mA
at 1MΩ load
1mA to 1.2mA
at 2.5MΩ load
1mA to 1.2mA
at 5MΩ load
Open circuit voltage500VDC
+30%
-0%
1000VDC
+20%
-0%
2500VDC
+20%
-0%
5000VDC
+20%
-0%
Maximum display999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ)
Current consumption1000mA approx. (During measurement)

Voltage measurement

Measuring range30 – 600V AC/DC (50/60Hz)
Accuracy±2%rdg±3dgt

Insulation resistance

Test voltage500/1000/2500/5000V
Measuring ranges0.0 – 99.9MΩ, 100 – 999MΩ (500V)
0.0 – 99.9MΩ, 100 – 999MΩ, 1.00 – 1.99GΩ (1000V)
0.0 – 99.9MΩ, 100 – 999MΩ, 1.00 – 9.99GΩ, 10.0 – 99.9GΩ (2500V)
0.0 – 99.9MΩ, 100 – 999MΩ, 1.00 – 9.99GΩ, 10.0 – 99.9GΩ, 100 – 1000GΩ (1TΩ) (5000V)
Accuracy±5%rdg±3dgt (500/1000/2500V)
±5%rdg±3dgt, ±20%(100GΩ or more) (5000V)
Short circuit currentMax. 5mA
Rated test current1mA to 1.2mA at 0.5MΩ load (500V)
1mA to 1.2mA at 1MΩ load (1000V)
1mA to 1.2mA at 2.5MΩ load (2500V)
1mA to 1.2mA at 5MΩ load (5000V)
Open circuit voltage500VDC+30%, -0% (500V)
1000VDC+20%, -0% (1000V)
2500VDC+20%, -0% (2500V)
5000VDC+20%, -0% (5000V)
Maximum display999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ)
Current consumption1000mA approx. (During measurement)

Voltage measurement

Measuring ranges30 – 600V
AC/DC
(50/60Hz)
Accuracy±2%rdg
±3dgt
Maximum display630 Counts
Current consumption110mA approx.

General

Applicable standardsIEC 61010-1 CAT III 600V Pollution degree 2
IEC 61010-031, IEC 61326
Power sourceDC12V : LR14×8 pcs.
Dimensions205(L) × 152(W) × 94(D)mm
Weight1.8kg approx.
Included Accessories7165A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord)
8019 (Hook type prod), 9159 (Hard case)
LR14 (Alkaline battery size C) × 8, Instruction manual[

برند

Kyoritsu