تستر مقاومت عایق دیجیتال KEW 3021/3022/3023

تماس بگیرید

  • دارای سه قابلیت :

تست عایق در 4 محدوده ولتاژ

تست اتصال کوتاه

اندازه گیری ولتاژ AC

  • جریان 200mA در تست اتصال کوتاه
  • دارای تابع مقایسه کننده با نتایج Pass/Fail و صدای بازر (Buzzer)
  • تنظیم مقدار 0Ω در تست اتصال کوتاه
  • ظرفیت حافظه تا 99 داده
  • صفحه نمایش با نور پس زمینه جهت قرائت آسان در محیط های تاریک
  • قفل محافظ جهت پیشگیری از عملکرد بر اثر اشتباه

 

KEW 3021/3022/3023
KEW 3021/3022/3023