تستر مقاومت عایق دیجیتال Model 3005A

تماس بگیرید

  • گراف خطی نمایش دهنده مقاومت عایق
  • نمایش ولتاژ خروجی AC و علامت چشمک زن مربوط به آن
  • دارای حالت Auti Null ، که به صورت خودکار مقاومت پروپ ها را از مقاومت اندازه گیری شده در عمل کوتاه کسر می کند.
  • دارای هشدار دهنده مدار روشن
  • رها کردن دکمه تست باعث می شود تا بار ذخیره شده در مدار مورد اندازه گیری به طور خودکار تخلیه گردد.
  • جریان اتصال کوتاه 200mA مطابق با استاندارد IEC 61557
  • حداقل 1mA جریان در تست عایق با استاندارد IEC 61557

 

MODEL 3005A
MODEL 3005A