کلمپ آمپرمترCM – 6156

تومان 5,670,000

DCA/ACA CLAMP METER

Smart 1,000A , +MAX , hold

کلمپ آمپر متر AC/DC

 • بسیار مقاوم و مستحکم
 • تست دیود، اتصال کوتاه
 • Zero,Hz,Max/Min,Peak Hold
 

 • جریان متناوب(AC):
 • جریان مستقیم (DC):
 • دقت اندازه گیری:
 • ولتاژ:
 • مقاومت الکتریکی:
 • فرکانس:
 • ظرفیت خازنی:
 • قطر بازشو کلمپ:
 • ابعاد:
0 ~ 600A / 1000A (AC)

0 ~ 600A / 1000A (DC)
0 ~ 600A /0.1A
1000V AC/DC
60MΩ
40Hz ~ 1Khz
6nF / 60nF /… / 600µF
33 mm
241 x 94 x 46 mm

مشاهده سبد خرید

توضیحات

 

 AC/DC کلمپ آمپرمتر

Model :CM-6156

 0 ~ 600A / 1000A جریان متناوب (AC)
0 ~ 600A / 1000Aجریان مستقیم  (DC)
0 ~ 600A /0.1Aدقت اندازه گیری
1000V AC/DCولتاژ
60MΩمقاومت الکتریکی
40Hz ~ 1Khzفرکانس
6nF / 60nF /… / 600µFظرفیت خازنی
33 mmقطر بازشو کلمپ
241×94 ×46 mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron