کلمپ آمپرمتر DM – 6055C

تومان 5,850,000

DCA/ACA CLAMP METER

TEMPERATURE

کلمپ آمپر متر AC/DC ترموتردار

  • بسیار مقاوم و مستحکم
  • نگه دارنده ماکزیمم ، قابلیت اتصال پراب تیپ K
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 200A / 1000A (AC)
0 ~ 200A / 1000A (DC)
0 ~ 200A /0.1A
0 ~ 200V / 600V
2000Ω
C ˚/F ˚ -40C ˚ ~ +750C ˚
 

  • جریان متناوب:
  • جریان مستقیم:
  • دقت اندازه گیری:
  • AC / DCولتاژ:
  • مقاومت الکتریکی:
  • دما با پراب مربوطه:

 

مشاهده سبد خرید

توضیحات

 ترموتردار AC/DC کلمپ آمپرمتر

Model :DM-6055C

0 ~ 200A / 1000A (AC)جریان متناوب
0 ~ 200A / 1000A (DC)جریان مستقیم
0 ~ 200A /0.1Aدقت اندازه گیری
0 ~ 200V / 600V AC / DCولتاژ
2000Ωمقاومت الکتریکی
C ˚/F ˚ -40C ˚ ~ +750C ˚دما با پراب مربوطه
78.5 mmقطر بازشو کلمپ
230 x 70 x 36 mmابعاد

 

برند

Lutron