کلمپ متر دیجیتال AC / DC مدل KEW 8115

تماس بگیرید

سنسور کلمپ

  • قابلیت استخراج جریان AC و DC  در محدوده تقریبا تمام مولتی مترهای دیجیتال بدون نیاز به قطع کردن مدار تحت اندازه گیری
  • در صورتیکه این مدل همراه مولتی متر مدل 1051 / 1052KEW استفاده گردد نمایشگر را می توان برای قرائت سیستم بر حسب A تنظیم نمود.
 KEW 8115
KEW 8115