کلمپ متر سنجش جریان نشتی مدل 2431

تماس بگیرید

  • دارای سلکتور فرکانس جهت از بین بردن اثر هارمونیکها.
  • سلکتور گردان که به راحتی با یک انگشت در حالت های مختلف میتواند قرار بگیرد.
  • خاموش شدن خودکار
 2431
2431

توضیحات

AC A (50/60Hz)20/200mA/200A
±3%rdg±5dgt (20/200mA/100A)
±5%rdg±5dgt (200A)
AC A (WIDE)20/200mA/200A
±2%rdg±4dgt [50/60Hz] (20/200mA/0 – 100A)
±5%rdg±6dgt [40 – 400Hz] (20/200mA/0 – 100A)
±5%rdg±4dgt [50/60Hz] (100.1 – 200A)
Conductor sizeØ24mm max.
Frequency response40 – 400Hz
Effect of external stray magnetic field Ø15mm 100A10mA AC max.
Safety StandardIEC 61010-1 CAT III 300V
IEC 61010-2-032
Power sourceLR-44 (1.5V)× 2
Dimensions149(L)× 60(W) × 26(D)mm
Weight120g approx.

برند

Kyoritsu