کلمپ متر دیجیتال AC/DC مدل 8008

تماس بگیرید

مولتی ترین

این کلمپ طراحی شده تا نه تنها در گستره وسیعی از جریان ها عمل کند.

بلکه هادیهای قطر های بالا نیز در بر بگیرد بوسیله این کلمپ میتوان محدوده اندازه گیری را تا 300A AC افزایش داد.

8008
8008