کلمپ متر MODEL 2002PA/2002R

تماس بگیرید

  • قابلیت  اندازه گیری جریان های بزرگ AC تا 2000A
  • قابلیت Peak hold
  • فک های بزرگ اشکی شکل با قطر 55mm

 

MODEL 2002R/2002PA
MODEL 2002R/2002PA