لرزش سنج VT – 8204

تماس بگیرید

VIBRATION + TACHOMETER DATA LOGGER , 3 in 1

لرزش سنج / دورسنج(نوری/مکانیکی)

  • دارای لیزر جهت سهولت اندازه گیری دور
  • دارای حافظه تا 500 مقدار، مینیمم و ماکزیمم
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
200 mm/s
200 m/s²
2 mm
10~100,000 RPM
0,5~19,999 RPM
ft/min, inch/min, m/min
 

  • سرعت:
  • شتاب:
  • جابجایی:
  • دورسنج نوری:
  • دورسنج مکانیکی:
  • واحدهای اندازه گیری: