لرزش سنج VB – 8220

تماس بگیرید

VIBRATION METER

لرزش سنج

  • دارای حافظه ماکزیمم و مینیمم
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر
200 mm/s
200 m/s²
2mm
Peak , RMS
10Hz to 1KHz
 

  • سرعت:
  • شتاب:
  • جابجایی:
  • اندازه گیری:
  • رنج فرکانسی: