ترمو متر TM – 969

تماس بگیرید

INFERARED THERMOMETER 2 in 1

ترمو متر تماسی / غیر تماسی (لیزری)

  • ثابت نگه دارنده اتوماتیک صفحه نمایش
  • اندازه گیری متوسط مقادیر و مینیمم و ماکزیمم
  • دقت بسیار بالا در اندازه گیری
  • همراه با کیف حمل
-60 ~ +1000 C˚
-64 ~ +1400 C˚
 

  • لیزری:
  • تماسی (همراه با پراب):