ترمو متر TM – 917

تماس بگیرید

PRECISION 0.01 THERMOMETER

ترمو متر با دقت بالا

  • دارای حافظه
  • دقت بالا 0.01 C˚
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
-100 ~ +1700 C˚
-200 ~ +850 C˚
C˚/ F˚
 

  • تیپ T / R / E /K / J:
  • TP100:
  • امکان انتخاب واحد: