سوکت سری 97 – 9701 و 9702

تومان 208,320

  • سوکت سری 97 سوکت مخصوص رله سری 46 فیندر
  • 5 و 8 پایه
  • 1 و 2 کنتاکت
  • 8 و 16 آمپر
  • SMA و SPA