سوکت سری 96 – 9602 و 9604 و 9674

تومان 319,200

  • سوکت سری 96 سوکت مخصوص رله سری 56 فیندر
  • 8 و 14 پایه
  • 2 و 4 کنتاکت
  • 12 آمپر
  • SMA و SPA