فشارسنج تفاضلی PM – 9100

تماس بگیرید

MANOMETER , 2000 mbar

مانومتر ( فشارسنج تفاضلی )

  • دقت بالا – سنسور سرخود
  • دارای حافظه و ثبت مقادیر مینیمم و ماکزیمم
  • کاربرد: صنعت، آزمایشگاه ها، تجهیزات پزشکی
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
 

 

±2000 m bar
mbar, Psi, Kg, cm², inch/Hg, mm/Hg
inch/H²O, meter/H²O, Atmosphere

  • قابلیت اندازه گیری:
  • واحدهای اندازه گیری: