مولتی فانکشن PHB – 318

تماس بگیرید

HUMIDITY / TEMP. /BAROMETER

رطوبت سنج، ترمومتر، فشار سنج محیط

  • همراه با کیف حمل
10 ~ 95%RH
0 ~ +50 C˚
-25.3 ~ 48.9 C˚
10 ~ +1100 hpa, mm Hg, in Hg,
 

  • رطوبت:
  • دما:
  • Dew Point:
  • فشار: