مولتی فانکشن LM – 9000

تماس بگیرید

MULTI FUNCTION 7 in 1

مولتی فانکشن

7 دستگاه در یک دستگاه

  • پراب سرخود
  • دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم
 

10 ~ 95%RH
-100 C˚~ +1300 C˚
0.4 ~ 30.0 m/s
0 – 20,000 LUX
10 ~ 1100 hpa/ mmHg, inHg
-25.3 C˚ ~ +48.9 C˚

 

0 ~ 30,000 CMM (m³ / min)

0 ~ 322.92 CFM (ft³ / min)

 

  • رطوبت:
  • دما با پراب تیپ K:
  • سرعت:
  • لوکس (روشنایی):
  • فشار:
  • نقطه شبنم (Dew Point):

 

  • فلو: