رطوبت سنج MS – 7003

تماس بگیرید

MOISTURE METER

رطوبت سنج جامدات(چوب، بتن و … )

  • نمایش به صورت آنالوگ و دیجیتال
  • دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم
  • پراب سرخود
  • کاربرد: صنعت، آزمایشگاه ها،معادن، کشاورزی و …
  • کاربرد آسان
  • همراه با کیف حمل
6 ~ 40%RH
0 ~ 100%RH
 

  • چوب:
  • سایر جامدات: