لوکس متر LX – 1108

تماس بگیرید

LIGHT METER , 4 LIGHT TYPE

لوکس متر

  • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم
  • امکان تنظیم کردن توسط کاربر
  • محدوده کاری وسیع
  • امکان انتخاب 4 نوع از منابع نور: فلورسنت، تنگستن، بخار سدیم و جیوه
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 40,00/400,00/4000

/40,000/400,000 LUX

 

0.01 LUX
LUX, Ft-Cd

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

  • دقت اندازه گیری:
  • واحد های اندازه گیری: