لوکس متر LM – 81LX

تماس بگیرید

LIGHT METER

لوکس متر با پراب سرخود

  • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم
  • امکان تنظیم توسط کاربر
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 20,000 LUX
LUX, Ft-Cd
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • واحد های اندازه گیری: