محصولات تحت پروتکل KNX

تماس بگیرید

 

  • رله سوئیچ عملگر و دتکتور تشخیص حضور تحت پروتکل جهانی KNX
  • پروتکل KNX انعطاف پذیری حقیقی برای دستیابی به حداکثر رفاه در کنار بهینه سازی انرژی را در محیط های مسکونی و تجاری محیا می سازد.
  • سوئیچ عملگر با 6 کنتاکت 16 آمپر با قابلیت تنظیم هر یک به صورت NO یا NC و همچنین به صورت Analog یا Logic

توضیحات

محصولات تحت پروتکل KNX

  • رله سوئیچ عملگر و دتکتور تشخیص حضور تحت پروتکل جهانی KNX
  • پروتکل KNX انعطاف پذیری حقیقی برای دستیابی به حداکثر رفاه در کنار بهینه سازی انرژی را در محیط های مسکونی و تجاری محیا می سازد.
  • سوئیچ عملگر با 6 کنتاکت 16 آمپر با قابلیت تنظیم هر یک به صورت NO یا NC و همچنین به صورت Analog یا Logic
  • دارای توابع ON, OFF, Blink, Staircase
  • قابلیت مدیریت سناریو

برند

Finder