دیمر کنترل روشنایی سری 15 – 1510 و 1511

تماس بگیرید

  • دیمر کنترل روشنایی از 50 تا 500 وات
  • اعمال ولتاژ کنترلی توسط Master به Slave و سپس اعمال فرمان Slave به تجهیزات روشنایی
  • صرفه جویی ، کاربری اسان ، انعطاف پذیری و قدرت بیشتر با تکنولوژی M