رله توان بالا سری 65 – 6531 و 6561

تماس بگیرید

 

 • بویین تغذیه AC و DC
 • دارای انواع 1، 2، 3و4 کنتاکت باز تنها و باز و بسته (change over)
 • تنوع شدت جریان خروجی  12 ، 16 ، 20 و 30 امپر

توضیحات

رله توان بالا سری 65 – 6531 و 6561

 • بویین تغذیه AC و DC
 • دارای انواع 1، 2، 3 و 4 کنتاکت باز تنها و باز و بسته ( change over )
 • تنوع شدت جریان خروجی  12 ، 16 ، 20 و 30 امپر
 • نصب PCB ، سوکتی یا فلنچ ( faston 187-250 )
 • مدل های با دکمه تست ، نشانگر مکانیکی و نشانگر LED
 • فاصله ی هوایی 3 میلی متر بین کنتاکت ها و جداکننده SELV
 • عاری از عنصر خطرناک کادمیوم
 • دارای مدل های با کنتاکت اکسید شده ی مقاوم در جریان های القایی
 • دمای کاری 40 – تا 70 درجه سانتی گراد

برند

Finder