مینی رله سری 30 – 3022

تماس بگیرید

مینی رله سری 30 – 3022 (PCB و با سوکت)

  • تغذیه AC و DC و مدل های با بوبین حساس DC
  • ایزولاسیون قوی بین بوبین و کنتاکت ها
  • دارای انواع 1 و 2 کنتاکت باز و بسته (change over)
  • سوکت سری 93