ترانسمیتر نشتی گاز GS – 400

تماس بگیرید

ULTRASONIC TRANSMITTER

ترانسمیتر نشتی گاز

  • امکان استفاده همراه با دستگاه GS – 5800 برای نشتی بین دو محیط
  • فرکانس خروجی : 40 KHZ