ترانسمیتر تیپ K دما TR – TMK1A4

تماس بگیرید

TEMP. (TYPE K) TRANSMITTER

ترانسمیتر تیپ K دما

0 ~ 500 C°
4-20mA DC
90-260 AC V
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • خروجی:
  • تغذیه: