ترانسمیتر رطوبت TR – HUM1A4

تماس بگیرید

HUMIDITY TRANSMITTER

ترانسمیتر رطوبت

10 – 95% RH
4-20mA DC
90-260 AC V
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • خروجی:
  • تغذیه: