ترموستات BLISS و 1C51 – 1C-1T و 1C61 و 1C81 و 1T31

تماس بگیرید

 

  • ترموستات های معمولی و برنامه پذیر
  • صفحه ی لمسی و قابل برنامه ریزی بیسیم Wifi
  • کنتاکت خروجی 5 آمپر باز و بسته (change over)

توضیحات

ترموستات BLISS و 1C51 – 1C-1T و 1C61 و 1C81 و 1T31

  • ترموستات های معمولی و برنامه پذیر
  • صفحه ی لمسی و قابل برنامه ریزی بیسیم Wifi
  • کنتاکت خروجی 5 آمپر باز و بسته (change over)
  • دقت تفکیک تنظیمات دما 0/1 درجه سانتی گراد

برند

Finder