ماژول محافظتی رله سری 99 – 9901 و 9902

 

  • بسته به نوع ماژول انتخاب شده ، آنها می توانند تولید شوند.
  • سرکوب سیم پیچ عقب در خاموش کردن
  • نشانگر LED برای نشان دادن زمان سیم پیچ در انرژی

توضیحات

نمایشگر بوبین و ماژول محافظتی رله سری 99 – 9901 و 9902

ماژول های سرکوب نشانگر سیم پیچ و EMC

  • بسته به نوع ماژول انتخاب شده ، آنها می توانند تولید شوند.
  • سرکوب سیم پیچ عقب در خاموش کردن
  • نشانگر LED برای نشان دادن زمان سیم پیچ در انرژی
  • محافظت در برابر قطبیت معکوس در سراسر پایانه های سیم پیچ اعمال می شود
  • گذر از جریانهای نشت مشکل ساز در مدار سیم پیچ

برند

Finder