کنترل سطح مایعات سری 72.42

تماس بگیرید

 

 • رله ی اعمال اولویت و توالی برای کنترل پمپ ها، کمپرسورها
 • تجهیزات تهویه و… در سیستم های دارای 2 عملگر خروجی
 • ولتاژ تغذیه AC/DC

توضیحات

کنترل سطح مایعات سری 72.42

 • رله ی اعمال اولویت و توالی برای کنترل پمپ ها، کمپرسورها
 • تجهیزات تهویه و… در سیستم های دارای 2 عملگر خروجی
 • ولتاژ تغذیه AC/DC
 • 4 تابع خروجی قابل انتخاب شامل یکی پس از دیگری، متناوب، چرخشی یا تکی
 • 2 کنتاکت خروجی مستقل 12 آمپر با LED
 • 2 ورودی کنترل سیگنال مستقل از مدار تغذیه
 • قابلیت اعمال تاخیر در عملکرد خروجی
 • ایزولاسیون قوی بین مدار تغذیه، کنتاکت خروجی و الکترود (6KV)

برند

Finder