کنترل ترمیستور سری 71

 

  • رله ی ترمیستور با استانداردهای صنعتی
  • تشخیص حرارت با PTC نوع A
  • انواع 1 و 2 کنتاکت باز و بسته (change over) 10 آمپر

توضیحات

کنترل ترمیستور سری 71

  • رله ی ترمیستور با استانداردهای صنعتی
  • تشخیص حرارت با PTC نوع A
  • انواع 1 و 2 کنتاکت باز و بسته (change over) 10 آمپر
  • تشخیص اتصال کوتاه یا قطع PTC و دارای حافظه ی خطا

برند

Finder