ترانسمیتر وزن TR – LDT1A4

تماس بگیرید

LOAD CELL TRANSMITTER

ترانسمیتر وزن

1 ~ 2 mV / V
4-20mA DC
90-260 AC V
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • خروجی:
  • تغذیه: