گشتاور سنج TQ – 8803

تماس بگیرید

TORQUE WRENCH, 1000 kg f-cm

گشتاور سنج با پراب سرخود (آچار ترک)

  • دارای بوق هشدار
50~1000kgf.cm /43~868 lbf-inch /490~9810 N.cm
1 kgf.cm
1050 g
 

  • قابلیت اندازه گیری
  • دقت اندازه گیری
  • وزن