کیفیت سنج هوا PM-1064SD

تماس بگیرید

AIR QUALITY MONITOR / RECORDER

کیفیت سنج هوا ( رکوردر هوا )

  • کنترل کننده غلظت هوا،دما،رطوبت،CO² و فشار
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه ( SD CARD 1 ~ 16G )
0 ~ 250μg/m³
0~ 10,000ppm
5 ~ 95%RH
10 ~ 1100hPa
0 ~50˚ C
 

  • PM2.5:
  • CO²:
  • رطوبت:
  • فشار:
  • دما: