نور سنج دیجیتال MODEL 5202

تماس بگیرید

نور سنج دیجیتال

  • 3 رنج قابل تغییر از روشنایی کم به زیاد (200/2000/20000 Lux )
  • قابلیت نگهداشتن مقدار اندازه گیری روی صفحه نمایش ( Hold )
  • سنسور نور سنج و دستگاه اندازه گیری جداگانه و متصل با کابل