دستگاه نور سنج دیجیتال MODEL 5201

تماس بگیرید

نور سنج دیجیتال

  • این مدل به راحتی قابل حمل بوده و طراحی فشرده ای دارد.
  • دارای کلید اتورنج (اتوماتیک) و محدوده اندازه گیری 0.1 تا 19.999 لوکس است.
  • مقدار اندازه گیری شده تا 20 ثانیه بر صفحه نمایش قابل نگهداری (Hold) است و سهولت استفاده و ثبت اطلاعات رادر هر جهت برای کاربر مهیا می کند.