مولتی متر KEW 1061/1062

تماس بگیرید

kEW 1061/1062
kEW 1061/1062

صحت بالا ، کارایی بالا ، اندازه گیری قابل اتکا

 • صحت بالا

صحت پایه DC% 0/02

 • نمایشگر دو قسمتی

شماره تا 50,000 ، به همراه نمایش نمودار هیستوگرام خطی با 51 سگمنت و نور پس زمینه سفید

 • اندازه گیری مقدار مؤثر True RMS
 • دارای پهنای باند وسیع اندازه گیری فرکانس AC : از 2Hz تا 100kHz
 • دارای حالت اندازه گیری True RMS و اندازه گیری مقدار متوسط ( فقط در مدل 1062)
 • اندازه گیری True RMS از سیگنال DC+AC (مقادیر DC و AC همزمان و بصورت جداگانه نمایش داده می شوند.)
 • زمان پاسخ دهی سریع به به مقدار پیک سیگنال 250μ3 (فقط مدل 1062)
 • دارای فیلتر پایین گذر (بجر  مدل 1061)
 • اندازه گیری مقاومت با مصرف توان کم ( فقط مدل 1062)
 • قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر

طراحی امن و بی خطر برای استفاده صنعتی

 • سازگار با استاندارد ICE61010-1 CAT III 1000V ,CAT IV 600V
 • دارای درپوش ترمینال جهت جلوگیری از اشتباه
 • قابل استفاده در محدوده وسیع دمای محیط

20- تا 55+ سانتیگراد

توضیحات

10621061
Detection modeMEAN/RMS (switch)RMS
DC V50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V])
±0.02%rdg±2dgt
AC V [RMS]50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±0.4%rdg±30dgt
50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±0.7%rdg±30dgt
AC V [MEAN]50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±1%rdg±30dgt
__
DCV+ACV5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±0.5%rdg±10dgt
5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±1%rdg±10dgt
DC A500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.2%rdg±5dgt
AC A [RMS]500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.75%rdg±20dgt
500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±1%rdg±20dgt
AC A [MEAN]500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A
±1.5%rdg±20dgt
__
DCA+ACA500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±1%rdg±10dgt
500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±1.5%rdg±10dgt
Ω500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ
±0.05%rdg±2dgt
500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ
±0.1%rdg±2dgt
LowPower-Ω5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ
±0.2%rdg±3dgt
__
Continuity buzzer500.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±50Ω)
Diode test2.4000V ±1%rdg±2dgt
Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current)
Capacitance5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF
±1%rdg±5dgt (Basic accuracy)
Frequency2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz
±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy)
DUTY10 – 90% ±1%rdg
Temperature-200 – 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC
-328 – 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF
(with the use of K-type Temperature probe)
Measurement functionsDC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω
Other functionsData Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight
Applicable standardsIEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2,
IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
Power sourceR6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes)
Dimensions192(L)×90(W)×49(D) mm
WeightApprox. 560g (including batteries)
Included Accessories7220A (Test leads), R6×4, Instruction manual,
8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included)
8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included)

برند

Kyoritsu