مولتی متر KEWMATE 2012R

تماس بگیرید

  • مولتی متری نوآورانه با اندازه گیری جریان  120A  AC /DC
  • دارای تکنولوژی استثنایی کلمپ دهانه باز جهت اندازه گیری جریان های AC ، DC
  • طراحی فشرده و مقاوم

 

KEWMATE 2012R
KEWMATE 2012R