نیروسنج FG – 5100

تماس بگیرید

FORCE GAUGE , 100 kg

نیروسنج

  • قابلیت اندازه گیری در دو وضعیت فشار و کشش
  • دارای سنسور مجزا
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • نگه دارنده ماکزیمم
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 100 kg
0.05 kg
kg / LB / Newton
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • واحدهای اندازه گیری: