اندازه گیری نویز DS – 2013SD

تماس بگیرید

NOISE DOSIMETER (SD card data recorder)

اندازه گیری نویز

 • A or C سنگینی فرکانس
 • میزان واکنش: سریع یا آرام
 • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB
 • میکروفن: 1/2inch electric condenser
 • ظرفیت کارت حافظه: 1GB to 16GB
60 ~ 130 dB, 70 ~ 140 dB
LCD , 0.01- % 99
80, 84, 85, or 90 dB
3, 4, 5 or 6 dB

 

70 to 90 (1dB steps) High Level Detector
Peak Flag 115 dB, 130 dB and 140 dB

 

0/1/5/10/15/30 minutes

1/2/4/8/10/12/24 hours

 • محدوده اندازه گیری:
 • صفحه نمایش:
 • معیار تراز:
 • سرعت مبادله:

 

 • آستانه تراز:

 

 

 • مدت اندازه گیری: