کلمپ آمپرمتر DM – 6046

تماس بگیرید

DCA/ACA CLAMP METER

کلمپ آمپر متر AC/DC

  • بسیار مقاوم و مستحکم
  • رنج اتوماتیک ،قاب مقاوم در برابر آب
  • تست اتصال کوتاه
  • تست دیود
  • همراه با کیف
0 ~ 200 / 1000A (AC)
0 ~ 200 / 1000A (DC)
0 ~ 200A /0.1A
0 ~ 200 / 600V
2000Ω
 

  • جریان متناوب:
  • جریان مستقیم:
  • دقت اندازه گیری:
  • AC/DCولتاژ:
  • مقاومت الکتریکی: