کلمپ آمپرمتر CM – 9940

تماس بگیرید

MINI DCA/ACA CLAMP METER

کلمپ آمپر متر AC/DC

  • بسیار مقاوم و مستحکم
  • رنج اتوماتیک ، قاب مقاوم در برابر آب
  • تست اتصال کوتاه ، تست دیود ، بوق هشدار
  • همراه با کیف
0 ~ 400A / 600A (AC)
0 ~ 400A / 600A (DC)
0 ~ 400A /0.1A
0 ~ 400 / 600V :AC/DC
0 ~ 400Ω / … / 40MΩ
0 ~ 5Hz / … / 100KHz
 

  • جریان متناوب:
  • جریان مستقیم:
  • دقت اندازه گیری:
  • ولتاژ:
  • مقاومت الکتریکی:
  • فرکانس: